Rafał
Batkowski

Dyrektor Programu ds. Bezpieczeństwa Publicznego

1993-2017

służba w policji

2007-2012

Naczelnik Zarządu Operacji Antyterrorystycznych w Komendzie Głównej Policji (KGP), Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, I Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

2012-2013

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji

2013-2016

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji (2013 – 2016) oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

2016-2017

Szef Krajowego Biura Interpolu i Członek Zarządu Europolu

Jest absolwentem Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji) Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów na Wydziale Prawa i Administracji UW, w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

Ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz studia III stopnia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2012) gdzie uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych (2013).

Prezes Zarządu w Stowarzyszeniu Ekspertów Bezpieczeństwa RP

Właściciel firmy RBS (Rafał Batkowski Strategie).
Wykładowca akademicki, autor wielu publikacji z dziedziny bezpieczeństwa publicznego m.in. w odniesieniu do przeciwdziałania poważnym zagrożeniom, w tym terroryzmowi oraz lokalnego wymiaru bezpieczeństwa i współpracy Policji ze społeczeństwem.