Napisz do nas, aby poznać szczegóły szkolenia

Ochrona specjalna osoby, osób (VIP) – zabezpieczenie uczestnictwa w konferencji prasowej.

1 dzień szkoleniowy (10 godzin zajęć)

Cele:

1. Przekazanie nieznanych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osób (VIP).
2. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach ochrony specjalnej VIP-a w trakcie uczestnictwa w konferencji prasowej.
3. Nauczenie szkolonych postępowania w trakcie ochrony specjalnej VIP-a w trakcie uczestnictwa w konferencji prasowej, określenie niezbędnej ilości agentów ochrony w zależności od rodzaju zabezpieczenia i ich zadania, ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a, studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

CZYNNOŚCI REALIZOWANE W RAMACH SZKOLENIA:
• Szkolenie teoretyczne w wymiarze 5 godzin
• Szkolenie praktyczne w wymiarze 5 godzin

Treść szkolenia

L.p.

Zagadnienia szkoleniowe.

1

Zasady wejścia/wyjścia do miejsca lub rejonu planowanej konferencji.

2

Zasady rozmieszczenia agentów ochrony w rejonie konferencji.

3

Zasady wyznaczenia i zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych.

4

Zasady rozmieszczenia prasy, widowni.

Forma:

wykład, warsztaty, szkolenie praktyczne

Czynności w ramach szkolenia obejmują:

  1. Wykład z elementami objaśniania podawanych treści, z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wsparty licznymi przykładami
  2. Ćwiczenia z wykorzystaniem multimediów, z elementami zagadnień problemowych, dyskusji, wspólnej analizy, rozwiązywanie problemów pod nadzorem wykładowcy i w grupach w celu ugruntowania wiedzy i pozyskiwania umiejętności oraz kompetencji.
  3. Analiza przypadku mająca na celu zwiększenie aktywności szkolonych oraz stosowania weryfikacji pozyskanej wiedzy w praktyce.
  4. Przekazanie szkolonym podstawowej wiedzy o zasadach zabezpieczenia osoby chronionej w trakcie konferencji prasowej.
  5. Nauczenie szkolonych zabezpieczenia uczestnictwa osoby chronionej w trakcie konferencji prasowej postawienia zadania dla poszczególnych agentów ochrony, bezpiecznie ewakuować chronionego ze strefy zagrożenia.

Prowadzący:

oficer Żandarmerii Wojskowej, szef pionu prewencji nadzorujący szkolenie, planowanie i realizację zadań przez jednostki specjalne Żandarmerii Wojskowej w kraju i poza jego granicami. Odpowiedzialny za zabezpieczenie prewencyjne i ochronne przedsięwzięć międzynarodowych organizowanych przez ministra ON oraz w ramach współdziałania przez ministra SWiA

płk. rez. Marek Baranowski

Chorąży Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, instruktor jazdy ofensywnej wszystkimi pojazdami stosowanymi w ochronie specjalnej. Kierowca-ochroniarz ministra, żołnierz zespołu ochrony bezpośredniej ministrów w kraju i poza jego granicami w tym, w rejonie konfliktów wojennych PKW Irak                                i Afganistan. Uczestnik misji w Iraku, Afganistanie oraz misji ONZ w Gruzji.

st. chor. szt. rez. „JACK”

Chorąży Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, instruktor ochrony osobistej, walki wręcz i strzelania ochronnego, dowódca zespołów ochronnych na terenie RP.

st. chor. szt. rez. „DZIKU”

Chorąży Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, instruktor jazdy defensywnej wszystkimi pojazdami stosowanymi w ochronie specjalnej, kierowca-ochroniarz ministra. Żołnierz zespołu ochrony bezpośredniej ministra w kraju oraz grupy przygotowawczej miejsc czasowego pobytu.

st. chor. rez. „ŚCIEBUR”

Chorąży Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, instruktor ochrony osobistej i walki wręcz, żołnierz zespołu ochrony grupy przygotowawczej miejsc czasowego pobytu osób ochranianych. Uczestnik misji w Iraku i Afganistanie. 

st. chor. rez. „BARY”

Szczegóły

  • Lokalizacja:

    Warszawa

Zapraszamy do zapisów

instytut@birm.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.