Napisz do nas, aby poznać szczegóły szkolenia

Ochrona specjalna osoby, osób (VIP) – zabezpieczenie uczestnictwa w imprezach masowych.

1 dzień szkoleniowy (10 godzin zajęć)

Cele:

1. Przekazanie nie znanych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osób (VIP).
2. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach ochrony specjalnej VIP-a w trakcie uczestnictwa w imprezach masowych.
3. Nauczenie szkolonych postępowania w trakcie ochrony specjalnej VIP-a w trakcie uczestnictwa w imprezach masowych, określenie niezbędnej ilości agentów ochrony w zależności od rodzaju zabezpieczenia i ich zadania, ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a, studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

CZYNNOŚCI REALIZOWANE W RAMACH SZKOLENIA:
• Szkolenie teoretyczne w wymiarze 6 godzin
• Szkolenie praktyczne w wymiarze 4 godzin

Treść szkolenia

L.p.

Zagadnienia szkoleniowe.

1

Zasady zabezpieczenia VIP-a w trakcie jego uczestnictwa w imprezach sportowych.

2

 Zasady zabezpieczenia VIP-a w trakcie jego uczestnictwa w konferencjach, sympozjach itp.

3

Zasady zabezpieczenia VIP-a w trakcie jego spontanicznych spotkań, przebywania w tłumie.  

Forma:

wykład, warsztaty, szkolenie praktyczne

Czynności w ramach szkolenia obejmują:

  1. Wykład z elementami objaśniania podawanych treści, z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wsparty licznymi przykładami
  2. Ćwiczenia z wykorzystaniem multimediów, z elementami zagadnień problemowych, dyskusji, wspólnej analizy, rozwiązywanie problemów pod nadzorem wykładowcy i w grupach w celu ugruntowania wiedzy i pozyskiwania umiejętności oraz kompetencji.
  3. Analiza przypadku mająca na celu zwiększenie aktywności szkolonych oraz stosowania weryfikacji pozyskanej wiedzy w praktyce.
  4. Szkolony posiada podstawową wiedzę o ogólnych zasadach ochrony specjalnej VIP-a, zasad doboru agentów ochrony, struktury i zadań zespołu ochrony.
  5. Szkolony potrafi zorganizować ochronę specjalną VIP-a w trakcie jego uczestnictwa w imprezach masowych różnego rodzaju, postawić zadania dla poszczególnych agentów ochrony, zorganizować i zabezpieczyć drogi ewakuacyjne VIP-a, bezpiecznie ewakuować chronionego ze strefy zagrożenia.
  6.  

Prowadzący:


Szczegóły

  • Lokalizacja:

    Warszawa

Zapraszamy do zapisów

instytut@birm.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content