Napisz do nas, aby poznać szczegóły szkolenia

Zagrożenia dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Rola rodziców w systemie bezpieczeństwa szkoły.

40 minut

Cele:

1. Zwrócenie uwagi oraz wyczulenie rodziców na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą dotyczyć uczniów i pracowników szkoły.
2. Wyczulenie rodziców na symptomy mogące świadczyć o zbliżających się zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci.
3. Przekonanie rodziców do zmian organizacyjnych i technicznych w placówkach oświatowych zwiększających bezpieczeństwo ich dzieci.

CZYNNOŚCI REALIZOWANE W RAMACH SZKOLENIA:
• Szkolenie teoretyczne w wymiarze 35-40 minut (wykład).

 

Treść szkolenia

L.p.

Zagadnienia szkoleniowe.

1

Omówienie rekomendacji dla szkoły opracowanych na podstawie wcześniejszego
audytu stany jej bezpieczeństwa.

3

Omówienie zidentyfikowanych zagrożeń dla uczniów we współczesnej placówce edukacyjnej. Studium przypadków z polskich szkół – wnioski i rekomendacje.

4

Omówienie zagrożeń dla dzieci ze strony starszych kolegów, podejrzanych dorosłych, środków psychoaktywnych.

5

Propozycja włączenia się rodziców system bezpieczeństwa szkoły.

Forma:

wykład, studium przypadku

Czynności w ramach szkolenia obejmują:

1. Wykład z elementami objaśniania podawanych treści, z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wsparty licznymi przykładami.
2. Analiza przypadków mająca na celu zwiększenie aktywności uczestników szkolenia w relacjach z dziećmi i szkołą.

Prowadzący:

Oficer Żandarmerii Wojskowej, szef pionu prewencji i dochodzeniowo – śledczego nadzorujący szkolenie, planowanie i realizację zadań przez jednostki Żandarmerii Wojskowej, w tym jednostki specjalne, w kraju i poza jego granicami. Odpowiedzialny za zabezpieczenie prewencyjne i ochronne przedsięwzięć międzynarodowych organizowanych przez ministra ON oraz w ramach współdziałania przez ministra SWiA. Kierujący realizacją czynności procesowych, kryminalistycznych i operacyjno – rozpoznawczych na miejscu katastrof o wielkich rozmiarach.
Uczestnik projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna szkoła – bezpieczna przyszłość” w charakterze trenera wykładowcy. Wykładowca wyższej uczelni przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym kryminologii
i kryminalistyki.

płk. rez. mgr inż. Marek Baranowski

Absolwent WSOWP w Poznaniu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych w zakresie: ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, BHP, ochrony danych osobowych, administracji samorządowej, auditor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Pełnił służbę w organach porządku publicznego i wojskowych służbach specjalnych. Był odpowiedzialny za bezpieczeństwo polskich placówek dyplomatycznych. Prowadził szkolenia dla kadry Ataszatów Obrony RP i ich rodzin w zakresie funkcjonowania w krajach przyjmujących w tym w niesprzyjających Polsce.
Uczestnik projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna szkoła – bezpieczna przyszłość” w charakterze trenera wykładowcy.
Prowadzi działalność gospodarczą w ramach której realizuje audyty i szkolenia w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa m.in. w placówkach oświatowych oraz wykłady w wyższej uczelni na kierunkach: „Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem pierwszej pomocy”.

płk rez. mgr inż. Dariusz Kilian

Szczegóły

  • Lokalizacja:

    Warszawa

Zapraszamy do zapisów

instytut@birm.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.