Bezpieczeństwo placówek oświatowych

Zagrożenia dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Rola rodziców w systemie bezpieczeństwa szkoły.

40 minut Cele: 1. Zwrócenie uwagi oraz wyczulenie rodziców na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą dotyczyć uczniów i pracowników szkoły. 2. Wyczulenie rodziców na symptomy mogące świadczyć o zbliżających się zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci. 3. Przekonanie rodziców do zmian organizacyjnych i technicznych...

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Postępowanie na wypadek zaistnienia zagrożeń kryminalnych lub terrorystycznych w urzędzie – ćwiczenia praktyczne.

2h instruktaż + 2h ćwiczenia praktyczne Cele: 1. Weryfikacja procedur związanych z bezpieczeństwem w urzędzie. 2. Praktyczne ćwiczenia pracowników urzędu związane z reakcją na zagrożenia kryminalne lub terrorystyczne. 3. Sprawdzenie reakcji pracowników urzędu po ogłoszeniu sygnałów AZYL i EWAKUACJA w różnych okolicznościach. CZYNNOŚCI REALIZOWANE W RAMACH SZKOLENIA:...

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Zagrożenia dla młodzieży klas VIII i szkół ponadpodstawowych w szkole i poza nią. Postępowanie w sytuacji niebezpiecznej (niebezpieczni rówieśnicy, podejrzani dorośli).

45 minut Cele: 1. Zwrócenie uwagi oraz wyczulenie młodzieży na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne w szkole oraz poza nią. 2. omówienie postępowania po znalezieniu osoby nieprzytomnej przed przybyciem zespołu ratunkowego. 3. Nauka zachowania w przypadku agresji ze strony niebezpiecznych rówieśników lub podejrzanych dorosłych. 4. Nauka postępowania w przypadku zaistnienia...

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Postępowanie na wypadek zaistnienia zagrożeń kryminalnych lub terrorystycznych w placówce edukacyjnej – ćwiczenia praktyczne.

Instruktaż: 2-3 godziny, ćwiczenie praktyczne: 6-7 godzin Cele: Weryfikacja procedur związanych z bezpieczeństwem w placówce edukacyjnej. Praktyczne ćwiczenia uczniów i pracowników szkoły związane z reakcją na zagrożenia kryminalne lub terrorystyczne. Sprawdzenie reakcji uczniów i pracowników szkoły po ogłoszeniu sygnałów AZYL i EWAKUACJA w różnych...

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Zagrożenia dla współczesnej placówki edukacyjnej. Procedury postępowania na wypadek zaistnienia zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych.

180 min Cele: Zwrócenie uwagi oraz wyczulenie pracowników szkoły na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą dotyczyć uczniów i pracowników szkoły Przypomnienie aktów prawnych zobowiązujących pracowników szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w placówkach edukacyjnych. Praktyczne wypracowanie procedur przez uczestników szkolenia...

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Zagrożenia dla współczesnej placówki edukacyjnej. Procedury postępowania na wypadek zaistnienia zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych.

3h Zwrócenie uwagi oraz wyczulenie pracowników szkoły na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą dotyczyć uczniów i pracowników szkoły. Przypomnienie aktów prawnych zobowiązujących pracowników szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w placówkach edukacyjnych. Praktyczne wypracowanie procedur przez uczestników szkolenia po zaistnienia...

 • Czas trwania:

  3h

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Skip to content