Aktualności

Publikacja „Wojna hybrydowa na Ukrainie”


Pod koniec lutego 2018 roku ukaże się książka Bogusława Packa poświęcona konfliktowi zbrojnemu na Ukrainie, zwanemu wojną hybrydową. Poza aspektami teoretycznymi dotyczącymi wojen hybrydowych Autor skupia się na wydarzeniach na Ukrainie. Pokazuje realia tej wojny. Z jednej...

Okręty podwodne jako element militarnego odstraszania


"Strategiczny Przegląd Obronny 2017" oraz "Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP", jednym głosem za zasadnością tworzenia na Morzu Bałtyckim własnych narodowych sił odstraszania, opartych na klasycznych okrętach podwodnych. Suwerenność polityki obronnej Polski i wsparcie dla potencjału...

Czy Polska doczeka się nowych fregat?


Wydany w 2017 r. dokument BBN pt. " Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej" (SKBM RP) przewiduje, że główny element bojowy Marynarki Wojennej RP w najbliższych latach mają stanowić fregaty wielozadaniowe, gdyż są to okręty...

Kilka słów o obecnych strukturach w lotnictwie


W swojej, prawie stuletniej historii, lotnictwo polskie przechodziło szereg zmian, tak struktur organizacyjnych jak i systemu dowodzenia. Zmiany takie są na stałe wpisane „w życie” wojska i nikogo nie powinny dziwić. Ponieważ, są to też...

Obrona Terytorialna – dwie wizje


Od wielu miesięcy trwa w Polsce ożywiona dyskusja na temat roli obrony terytorialnej w zapewnieniu bezpieczeństwa naszego kraju. Szczególnie przybrała ona na sile po decyzji MON dotyczącej powołania Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) jako samodzielnego rodzaju...

Informacja, a jej wykorzystanie w działaniach prewencyjnych Policji


Rzeczywistość która nas otacza składa się z trzech i tylko trzech elementów: materii, energii i informacji. Samo słowo „informacja” pochodzi z języka łacińskiego. Czasownik „informo” znaczy kształtować, tworzyć, uczyć, zaś rzeczowniki „informator”, „infarmatio” mają odpowiednio...

Skip to content