Joanna
Sozańska

Wicedyrektorka Instytutu
Członkini Zarządu

Pełniła obowiązki Dyrektorki Departamentu Współpracy Młodych Naukowców oraz Zastępczyni Redaktora Naczelnego Scientific Journal Junior. Doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka studiów azjatyckich bliskowschodnich oraz studentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendystka Programu Erasmus+ w Królestwie Maroka i Republice Turcji. Laureatka II edycji Programu TopMinds Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Pasjonatka kultury krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, feminizmu arabskiego, reżimów politycznych i migracji w Magrebie.
Pasjonatka kultury krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, feminizmu arabskiego, reżimów politycznych i migracji w Magrebie.