Joanna
Sozańska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach studia azjatyckie bliskowschodnie i stosunki międzynarodowe, stypendystka Uniwersytetu Cadii Ayyad w Maroku, doktorantka w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej Szkoły Głownej Handlowej. NATO2030 Global Fellow i członkini European Democracy Youth Network (EDYN). Zawodowo związana z agencją Unii Europejskiej. W 2022 wybrana przez Vital Voices jako jedna z 50 światowych liderek. Od 2018 roku członkini jury konkursu Innovation in Politics Awards. Specjalizuje się w problematyce regionu arabskiego, relacji WANA-UE, polityce migracyjnej i dyplomacji.

Graduated from Jagiellonian University with specializations in Middle Eastern studies and international relations, graduated on a scholarship from Cadia Ayyad University in Morocco, PhD candidate in the Department of Middle East and Central Asia at the School of Economics. She is a NATO2030 Global Fellow and a member of the European Democracy Youth Network (EDYN). Professionally affiliated with a European Union agency. In 2022, she was selected by Vital Voices as one of 50 global leaders. Since 2018, she has been a member of the Innovation in Politics Awards jury. She specializes in the Arab region, WANA-EU relations, migration policy and diplomacy.

Skip to content