Krzysztof
Janik

krzysztof janik
Joanna Kluzik-Rostowska
Dane kontaktowe

Absolwent

Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk politycznych.

W latach 1993-2005

Poseł na Sejm RP

W latach 2001-2004

Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Od 2005

nauczyciel akademicki w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz w Akademii Sztuki Wojennej.

W latach 2011-2013

Brał udział w pracach nad Strategicznym Przeglądem Bezpieczeństwa Narodowego

Specjalizuje się w problemach zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, funkcjonowaniu służb i formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, roli administracji (zwłaszcza samorządowej) w systemie bezpieczeństwa.