Krzysztof
Janik

Dane kontaktowe

Specjalizuje się w problemach zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, funkcjonowaniu służb i formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, roli administracji (zwłaszcza samorządowej) w systemie bezpieczeństwa.

Skip to content