Marek
Świstak

Dr. hab. Prof. UJ

Jego zainteresowania obejmują analizę polityk publicznych, politykę regionalną, rozwoju, relacje Unia Europejska-Azja, fundusze Unii Europejskiej, zarządzanie projektami.
Skip to content