Marek
Świstak

Dr. hab. Prof. UJ

Jest absolwentem politologii, europeistyki a także studiów podyplomowych: zarządzanie funduszami Unii Europejskiej oraz ekonomii społecznej.

Adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.

2010

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce UJ (2010).

2010

Wyróżniony zespołowo za Leksykon funduszy UE podczas Targów Wydawnictw Ekonomicznych w Warszawie

2019

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (2019).

Czterokrotny laureat nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za szczególne osiągnięcia naukowe.
Jego zainteresowania obejmują analizę polityk publicznych, politykę regionalną, rozwoju, relacje Unia Europejska-Azja, fundusze Unii Europejskiej, zarządzanie projektami.