Ryszard
Jakubczyk

Prof. Dr. Hab.

Absolwent

Wyższej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki, we Wrocławiu oraz Akademii Obrony w Dreźnie

W 1975

rozpoczął Służbę wojskową w Opolu jako oficer rozpoznania ogólnowojskowego.

W latach 1983-1992

służył w Sztabie Generalnym WP, a następnie od lutego do maja 1992 roku w gabinecie ministra Obrony Narodowej (dr. Jana Parysa) jako rzecznik prasowy MON.

W roku 1992

przez rok, zajmował stanowisko zastępcy dowódcy-szefa szkolenia 5 Kresowej Dywizji Zmechanizowanej w Gubinie.

W latach 1994 - 1998

był adiunktem w Akademii Obrony Narodowej, a następnie do 2000 roku doradcą wiceministra obrony narodowej Romualda Szeremietiewa i jednocześnie dyrektorem Biura Sekretarza Stanu.

W 2001

pełnił funkcję pełnomocnika ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego ds. HNS i Systemu Obrony Terytorialnej.

W 2004

roku został zwolniony ze służby wojskowej, w tym samym roku prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk wojskowych – w zakresie bezpieczeństwa narodowego

W okresie od lutego do sierpnia 2004

będąc pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Podlaskiej, współtworzył Instytut Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Obrony Narodowej.

W latach 1989-1997

był ekspertem Sejmowej i Senackiej Komisji Obrony, ponad trzy lata był także członkiem Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego.

Brał udział w wielu projektach naukowo-badawczych z obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanych na poziomie uczelnianym i Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Środowiska.

Jest autorem lub współautorem ponad 500 prac naukowo-badawczych z zakresu bezpieczeństwa narodowego, obronności, terroryzmu, działań nieregularnych, obrony terytorialnej, książek, ekspertyz, recenzji, promotorstwa i artykułów.

Właściciel firmy zajmującej się doradztwem strategicznym i badaniami naukowymi –STRATEGIUM. Współzałożyciel powołanego w 2007 roku Konsorcjum Naukowo-Badawczego zajmującego się bezpieczeństwem energetycznym Polski. Członek Zarządu Fundacji Dziedzictwa Narodowego. Do 2016 roku był członkiem Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych.