Ryszard Jakubczak

Prof. Dr. Hab.

Brał udział w wielu projektach naukowo-badawczych z obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanych na poziomie uczelnianym i Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Środowiska.

Jest autorem lub współautorem ponad 500 prac naukowo-badawczych z zakresu bezpieczeństwa narodowego, obronności, terroryzmu, działań nieregularnych, obrony terytorialnej, książek, ekspertyz, recenzji, promotorstwa i artykułów.

Właściciel firmy zajmującej się doradztwem strategicznym i badaniami naukowymi –STRATEGIUM. Współzałożyciel powołanego w 2007 roku Konsorcjum Naukowo-Badawczego zajmującego się bezpieczeństwem energetycznym Polski. Członek Zarządu Fundacji Dziedzictwa Narodowego. Do 2016 roku był członkiem Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych.

Skip to content