Zenon
Smutniak

generał brygady, pilot (w stanie spoczynku)

Absolwent

Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Wojskowej Akademii Lotniczej w ZSRR oraz studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej, gdzie w 2001 roku obronił także doktorat.

Ukończył

Kurs Polityki Obronnej NATO oraz Kurs Planowania NATO w Oberammergau w Niemczech.

W latach 1975 - 1985

pełnił służbę jako pilot-instruktor samolotów odrzutowych (TS-11).

W latach 1985 - 2000

jako pilot SU-22 przeszedł różne stanowiska służbowe od dowódcy eskadry, zastępcę dowódcy pułku, dowódcę pułku, zastępcę dowódcy dywizji, dowódcę dywizji po dowódcę brygady.

W latach 2000 - 2002

był Komendantem - Rektorem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

W latach 2002 – 2003

był Asystentem Dowódcy Sił Powietrznych.

W 2003

objął stanowisko w strukturach NATO w Finderup w Danii jako Zastępca Dowódcy Połączonego Centrum Operacji Powietrznych NATO. Po trzech latach wrócił do kraju, gdzie został mianowany na zastępcę Komendanta - Prorektora Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

W 2008

odszedł ze służby i do 2016 roku pełnił funkcję profesora wizytującego Akademii Obrony Narodowej.