Napisz do nas, aby poznać szczegóły szkolenia

Zagrożenia dla współczesnej placówki edukacyjnej. Procedury postępowania na wypadek zaistnienia zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych.

180 min

Cele:

Zwrócenie uwagi oraz wyczulenie pracowników szkoły na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą dotyczyć uczniów i pracowników szkoły

Przypomnienie aktów prawnych zobowiązujących pracowników szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w placówkach edukacyjnych.

Praktyczne wypracowanie procedur przez uczestników szkolenia po zaistnienia zagrożeń zewnętrznych/wewnętrznych w placówce edukacyjnej, studium przypadku.

Treść szkolenia

  1. Omówienie rekomendacji dla szkoły opracowanych na podstawie wcześniejszego
   audytu stanu jej bezpieczeństwa.
  2. Obowiązki nauczycieli i pracowników szkoły wynikające z obowiązujących aktów
   prawnych  w zakresie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły
  3. Omówienie zidentyfikowanych zagrożeń dla uczniów i nauczycieli we współczesnej placówce edukacyjnej. Studium przypadków z polskich szkół – wnioski i rekomendacje.
  4. Współczesny terroryzm na świecie i w Polsce – mity i rzeczywistość.

  5. Propozycja wprowadzenia w szkole Systemu wczesnego rozpoznania zagrożeń

  6. Ćwiczenie praktyczne po analizie filmu: Atak terrorystyczny na szkołę  – wypracowanie procedur przez uczestników szkolenia (pod kierownictwem trenerów) na nw. zagrożenia::

   • Groźba zamachu terrorystycznego (zakładnicy).
   • Podłożenie ładunku wybuchowego.
   • Zagrożenie niebezpiecznymi środkami chemicznymi/biologicznymi.
   Wtargnięcie napastnika z bronią (aktywny strzelec).

Forma:

wykład, warsztaty, studium przypadku, szkolenie praktyczne

Prowadzący:

oficer Żandarmerii Wojskowej, szef pionu prewencji i dochodzeniowo – śledczego nadzorujący szkolenie, planowanie i realizację zadań przez jednostki Żandarmerii Wojskowej, w tym jednostki specjalne, w kraju
 i poza jego granicami. Odpowiedzialny za zabezpieczenie prewencyjne i ochronne przedsięwzięć międzynarodowych organizowanych przez ministra ON oraz w ramach współdziałania przez ministra SWiA. Kierujący realizacją czynności procesowych, kryminalistycznych i operacyjno – rozpoznawczych na miejscu katastrof o wielkich rozmiarach.
Uczestnik projektu  Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna szkoła – bezpieczna przyszłość” w charakterze trenera wykładowcy. Wykładowca wyższej uczelni przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym kryminologii
i kryminalistyki.

płk rez. mgr inż. Marek Baranowski

absolwent WSOWP w       Poznaniu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w   Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych w zakresie: ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, BHP, ochrony danych osobowych, administracji samorządowej i cyberbezpieczeństwo, auditor systemów      zarzadzania bezpieczeństwem informacji. Pełnił służbę w organach porządku publicznego i wojskowych służbach specjalnych. Był odpowiedzialny za bezpieczeństwo polskich placówek dyplomatycznych. Prowadził szkolenia dla kadry Ataszatów Obrony RP i ich rodzin w zakresie funkcjonowania w krajach przyjmujących w tym w niesprzyjających Polsce.  

      Uczestnik projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna szkoła   – bezpieczna przyszłość” w charakterze trenera wykładowcy.

Prowadzi działalność gospodarczą w ramach której realizuje audyty i szkolenia w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa m.in. w urzędach, firmach, bankach, placówkach oświatowych oraz wykłady w wyższej uczelni na kierunkach: „Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem pierwszej pomocy” i „Kadry i prawo pracy – RODO”.

płk rez. mgr inż. Dariusz Kilian

Szczegóły

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Zapraszamy do zapisów

instytut@birm.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.