Napisz do nas, aby poznać szczegóły szkolenia

Cele i zadania polityki bezpieczeństwa narodowego na szczeblu powiatu, województwa i państwa.

2-4h

Cele:

1.  Nabycie przez słuchaczy wiedzy o celach polityki bezpieczeństwa narodowego na szczeblu powiatu, województwa i państwa.

2. Posiadanie kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji dla podmiotów politycznych i gospodarczych w zakresie reakcji na zaistniałą sytuację kryzysową na szczeblu powiatu

CZYNNOŚCI REALIZOWANE W RAMACH SZKOLENIA:

Szkolenie teoretyczne w wymiarze  2-4 godzin

Treść szkolenia

L.p.

Zagadnienia szkoleniowe.

1

 Cele i zadania polityki bezpieczeństwa narodowego państwa.

2

 

Zadania realizowane na poziomie powiatu.

3

Zadania realizowane na poziomie województwa.

4

Zadania realizowane na poziomie państwa.

5

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa na szczeblu powiatu, województwa i państwa w czasie kryzysu i wojny.

  

Forma zajęć: wykład, warsztaty, metody aktywizujące-debaty „burza mózgów”

Czas trwania szkolenia: od 2 do 4 godzin    

Koordynator szkoleń: instytut@birm.waw.pl

Czynności w ramach szkolenia obejmują:

1. Szkolony zdobywa wiedzę pozwalającą zrozumieć istotę  celów i zadań w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

2. Szkolony ma wiedzę o obowiązujących aktach prawnych decydujących o bezpieczeństwie narodowym na szczeblu powiatu, województwa i państwa.

3. Szkolony ma uporządkowaną wiedzę o kompetencjach organów na poszczególnych poziomach systemu zarządzania kryzysowego na szczebla powiatu, województwa i państwa.  

4. Szkolony zdobywa umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na poziomie powiatu i województ

Prowadzący:


Szczegóły

  • Lokalizacja:

    Warszawa

Zapraszamy do zapisów

instytut@birm.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content