Napisz do nas, aby poznać szczegóły szkolenia

Rola i miejsce gminy, powiatu i województwa w realizacji zadań kryzysowych.

2-6h

Cele:

1. Nabycie przez słuchaczy wiedzy pozwalających na analizę, syntezę i wyciąganie wniosków zaistniałej sytuacji kryzysowej.
2. Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji dla podmiotów politycznych i gospodarczych w zakresie reakcji na zaistniałą sytuację kryzysową.

CZYNNOŚCI REALIZOWANE W RAMACH SZKOLENIA:
• Szkolenie teoretyczne w wymiarze 2 godzin

Treść szkolenia

L.p.

Zagadnienia szkoleniowe.

1

Pojęcia i istota kryzysu. Kryzys, a sytuacja kryzysowa. Zagrożenia kryzysowe w Polsce.

2

Struktura systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.

3

Realizacja zadań na poziomie gminy, powiatu i województwa w ramach zarządzania kryzysowego.

4

Stany nadzwyczajne-stan klęski żywiołowej i stan wyjątkowy  .

5

Główne podmioty  zarządzania kryzysowego i ich zadania.

6

Służby odpowiedzialne za realizacje zadań kryzysowych..

7

Regulacje prawne w zakresie zarządzania kryzysowego w Polsce

8

Obowiązki obywateli na poszczególnych etapach zarządzania kryzysowego.

Forma:

wykład, warsztaty, metody aktywizujące-debaty „burza mózgów”

Czynności w ramach szkolenia obejmują:

  1. Szkolony zdobywa wiedzę pozwalającą zrozumieć istotę kryzysu, rozróżnia pojęcia kryzys i sytuacja kryzysowa, zagrożenie kryzysowe, stany nadzwyczajne, a sytuacje kryzysowe.
  2. Szkolony ma wiedzę o obowiązujących aktach prawnych decydujących o zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności.
  3. Szkolony ma uporządkowaną wiedzę o kompetencjach organów na poszczególnych poziomach systemu zarządzania kryzysowego.
  4. Szkolony zdobywa specjalistyczną wiedzę w jaki sposób zorganizowany jest i działa system zarządzania kryzysowego w Polsce.

Prowadzący:


Szczegóły

  • Lokalizacja:

    Warszawa

Zapraszamy do zapisów

instytut@birm.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content