Napisz do nas, aby poznać szczegóły szkolenia

Ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa gminy, powiatu, województwa.

2 do 6 godziny

Cele:

1. Nabycie przez słuchaczy wiedzy o zagrożeniach na szczeblu gminy, powiatu i województwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny.
2. Posiadanie przez słuchaczy umiejętności i kompetencji do wypracowania oceny zagrożeń na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

Treść szkolenia

L.p.

Zagadnienia szkoleniowe.

1

Istota zagrożeń dla bezpieczeństwa, ich rodzaje, sposoby ,częstotliwość występowania.

2

Charakterystyka głównych zagrożeń militarnych i niemilitarnych.

3

Specyfik zagrożeń występujących na poziomie lokalnym gminy i powiatu. Główne zagrożenia województwa i państwa..

4

Podstawowe sposoby oceny zagrożeń. Analiza materiałów źródłowych. 

5

Wnioski. Rekomendacje wynikające z oceny zagrożeń. Przygotowanie dokumentów dla wójta, burmistrza, starosty, wojewody.

Forma:

wykład, warsztaty, metody aktywizujące-debaty „burza mózgów”

Podstawowe informacje o szkoleniu:

Czynności w ramach szkolenia obejmują:

  1. Szkolony zdobywa wiedzę pozwalającą zrozumieć istotę sporządzania oceny zagrożeń.
  2. Szkolony ma wiedzę, jakie instytucje posiadają materiały, na podstawie których opracowuje się analizę zagrożeń na szczeblu powiatu/gminy.
  3. Szkolony potrafi analizować materiały źródłowe, na podstawie których opracowuje się analizę zagrożeń na szczeblu powiatu/gminy.
  4. Szkolony zdobywa specjalistyczną wiedzę, w jaki sposób dokonuje się analizy, a następnie syntezy posiadanych informacji i opracowania analizy zagrożeń na szczeblu powiatu/gminy.

Prowadzący:


Szczegóły

  • Lokalizacja:

    Warszawa

Zapraszamy do zapisów

instytut@birm.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content