Napisz do nas, aby poznać szczegóły szkolenia

Ochrona danych osobowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

2-3 h możliwość dostosowania do klienta

Cele:

Po zakończonym szkoleniu słuchacze potrafią zidentyfikować co to są dane osobowe zwykłe oraz dane szczególne. Znają zasady postępowania z danymi, zarówno w formie elektronicznej jak i dokumentu fizycznego. Potrafią identyfikować zagrożenia związane z nieprawidłowościami w zakresie ochrony danych osobowych, znają sposoby przeciwdziałania ich ujawnieniu oraz odpowiedzialność za niewłaściwe działania. Ponadto wiedzą, z jakich elementów składa się system ochrony danych osobowych, jakie jest ich w nim miejsce jako szefa/pracownika oraz jakie działania podjąć w razie naruszenia zasad ochrony danych osobowych i komu je zgłaszać.

Szkolenie przeznaczone dla szefów i pracowników podmiotów, przedsiębiorstw, szkół lub instytucji w których mamy do czynienia                                         z przetwarzaniem danych osobowych.

Treść szkolenia

ZAGADNIENIE:

UWAGI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE

1

Regulacje prawne, definicje, pojęcia i ich znaczenie dla ochrony danych osobowych

Wykład

2

Elementy systemu ochrony danych osobowych (przedsiębiorca, pracownik, klient)

Wykład

3

Rola i miejsce Inspektora Ochrony  Danych w systemie bezpieczeństwa

Wykład

4

Zagrożenia dla ochrony danych oraz sposoby przeciwdziałania

Wykład

5

Odpowiedzialność za naruszenie danych osobowych

Wykład

6

Zakres czynności, dokumenty i procedury konieczne w przedsiębiorstwie do zrealizowania w ramach ODO

wykład i warsztaty

Forma:

wykład, warsztaty, metody aktywizujące-debaty „burza mózgów”

Zakres oferowanego szkolenia:

Uczestnicy szkolenia poznają najważniejsze treści dotyczące uwarunkowań formalno-prawnych związanych z ochroną danych osobowych, a w tym: definicje, pojęcia, obowiązki i prawa pracodawcy, pracownika oraz klienta, odpowiedzialnością za naruszenie przepisów. Poznają zasady, przestrzeganie których spowoduje właściwe wypełnianie ich obowiązków związanych z pozostającymi w ich odpowiedzialności danymi osobowymi. Zapoznani zostaną z dokumentacją, która zapewni właściwe zabezpieczenie i organizację systemu bezpieczeństwa związanego z przetwarzaniem danych osobowych w przedsiębiorstwie.

Prowadzący:


Szczegóły

  • Lokalizacja:

    Warszawa

Zapraszamy do zapisów

instytut@birm.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content