Napisz do nas, aby poznać szczegóły szkolenia

Ochrona specjalna. Szkolenie dla agencji ochrony

od 2 do 6 dni szkoleniowych

Cele:

1. Przekazanie nie znanych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osób (VIP).
2. Każdorazowo szkolenie dostosowane będzie do indywidualnego zapotrzebowania klienta.
3. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach ochrony specjalnej osób w różnych okolicznościach przy wykorzystaniu różnej ilości agentów ochrony, różnej ilości pojazdów ochrony.
4. Nauczenie szkolonych postępowania w trakcie ochrony specjalnej VIP-a, a w szczególności: niedopuszczenie osób trzecich do VIP-a, sposoby tworzenia pierścieni ochronnych i stref bezpieczeństwa VIP-a, określenie niezbędnej ilości agentów ochrony w zależności od rodzaju zabezpieczenia i ich zadania, ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a, studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń, ćwiczenia praktyczne.

CZYNNOŚCI REALIZOWANE W RAMACH SZKOLENIA:
• Szkolenie teoretyczne w wymiarze 6 godzin
• Szkolenie praktyczne w wymiarze 14 godzin

Treść szkolenia

L.p.

Zagadnienia szkoleniowe.

1

Ogólne zasady ochrony specjalne osób (w różnych okolicznościach, przy zaangażowaniu różnej ilości agentów ochrony i różnej ilości pojazdów ochrony).

2

Zasady doboru agentów ochrony.

3

Zasady doboru,  szkolenie teoretyczne oraz praktyczne kierowców przewożących VIPów.

4

Zasady doboru pojazdu LIMO do przewozu VIP-a i jego wyposażenie (opcjonalnie pojazdu ochronnego).

5

Kontrola dostępu do miejsca czasowego pobytu osoby chronionej (VIP-a).

6

Sposoby tworzenia pierścieni i strefy bezpieczeństwa.

7

Formy i sposoby ochrony.

8

Struktura i zadania zespołu ochrony.

9

Zasada wymienności funkcji w zespole ochrony.

10

Szyki ochronne.

11

Zasady ochrony VIP-a w trakcie jego uczestnictwa w imprezach masowych.

12

Organizacja i zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych.

13

Ewakuacja VIP-a ze strefy zagrożenia.

14

Zasady ochrony informacji pozyskanych przez kierowców.

15

Osłona kontrwywiadowcza VIP-a.

16

Zasady ochrony informacji stanowiących tajemnicę przez kierowców.

Forma:

wykład, warsztaty, szkolenie praktyczne

Czynności w ramach szkolenia obejmują:

  1. Wykład z elementami objaśniania podawanych treści, z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wsparty licznymi przykładami.
  2. Ćwiczenia z wykorzystaniem multimediów, z elementami zagadnień problemowych, dyskusji, wspólnej analizy, rozwiązywanie problemów pod nadzorem wykładowcy i w grupach w celu ugruntowania wiedzy i pozyskiwania umiejętności oraz kompetencji.
  3. Analiza przypadku mająca na celu zwiększenie aktywności szkolonych oraz stosowania weryfikacji pozyskanej wiedzy w praktyce.
  4. Naukę organizacji ochrony specjalnej VIPa w różnych miejscach czasowego pobytu osoby chronionej, postawić zadania dla poszczególnych agentów ochrony, potrafi zorganizować kontrolę dostępu do miejsca czasowego pobytu VIP-a, zorganizować i zabezpieczyć drogi ewakuacyjne VIP-a, bezpiecznie ewakuować chronionego ze strefy zagrożenia.

Prowadzący:


Szczegóły

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Zapraszamy do zapisów

instytut@birm.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content