Napisz do nas, aby poznać szczegóły szkolenia

Organizacja i funkcjonowanie pozamilitarnego podsystemu bezpieczeństwa na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

2-4h

Cele:

1. Nabycie przez słuchaczy wiedzy o funkcjonowaniu podsystemu pozamilitarnego powiatu i gminy.
2. Posiadanie przez słuchaczy kompetencji do oceny poszczególnych elementów systemu pozamilitarnego funkcjonujących na szczeblu powiatu, gminy.

CZYNNOŚCI REALIZOWANE W RAMACH SZKOLENIA:
• Szkolenie teoretyczne w wymiarze 2 godzin

Treść szkolenia

L.p.

Zagadnienia szkoleniowe.

1

 System bezpieczeństwa państwa i jego podsystemy.

2

Militarny i pozamilitarny podsystem bezpieczeństwa i jego główne podmioty

3

Szczegółowa specyfika pozamilitarnego systemu bezpieczeństwa

4

Funkcjonowanie pozamilitarnego systemu bezpieczeństwa na poziomie województwa, powiatu i gminy. Zadania, wyzwania, perspektywy.

5

Współdziałanie elementów pozamilitarnego podsystemu bezpieczeństwa, koordynacja, zarządzanie.

Forma:

wykład, warsztaty, metody aktywizujące-debaty „burza mózgów”

Czynności w ramach szkolenia obejmują:

1. Szkolony zdobywa wiedzę pozwalającą zrozumieć istotę funkcjonowania systemu pozamilitarnego na szczeblu województwa, powiatu, gminy.
2. Szkolony ma wiedzę jakie instytucje wchodzą w skład systemu pozamilitarnego na poziomie powiatu, gminy i województwa
3. Szkolony potrafi wskazać zadania poszczególnych elementów systemu pozamilitarnego funkcjonującego w powiecie, gminie i województwie.
4. Szkolony zdobywa specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w jaki sposób koordynować działania elementów systemu pozamilitarnego na szczeblu powiatu/gminy i województwa w sytuacji pokoju, kryzysu i wojny.

Prowadzący:


Szczegóły

  • Lokalizacja:

    Warszawa

Zapraszamy do zapisów

instytut@birm.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content