Napisz do nas, aby poznać szczegóły szkolenia

Ochrona specjalna VIP-a szkolenie podstawowe

1 dzień szkoleniowy (10 godzin zajęć)

Cele:

1. Przekazanie niedostępnych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osób (VIP).
2. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach ochrony specjalnej osób w różnych okolicznościach przy wykorzystani różnej ilości agentów ochrony.
3. Nauczenie szkolonych postępowania w trakcie ochrony specjalnej VIP-a, a w szczególności: niedopuszczenie osób trzecich do VIP-a, sposoby tworzenia pierścieni ochronnych i stref bezpieczeństwa VIP-a, określenie niezbędnej ilości agentów ochrony w zależności od rodzaju zabezpieczenia i ich zadania, ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a, studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

CZYNNOŚCI REALIZOWANE W RAMACH SZKOLENIA:
• Szkolenie teoretyczne w wymiarze 5 godzin
• Szkolenie praktyczne w wymiarze 5 godzin

Treść szkolenia

L.p.

Zagadnienia szkoleniowe.

1

Ogólne zasady ochrony specjalnej osób.

2

Zasady doboru agentów ochrony.

3

Kontrola dostępu do miejsca czasowego pobytu osoby chronionej (VIP-a).

4

Sposoby tworzenia pierścieni i strefy bezpieczeństwa.

5

Formy i sposoby ochrony.

6

Struktura i zadania zespołu ochrony.

7

Zasada wymienności funkcji w zespole ochrony.

8

Organizacja i zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych.

9

Ewakuacja VIP-a ze strefy zagrożenia.

Forma:

wykład, ćwiczenia, studium przypadku

Czynności w ramach szkolenia obejmują:

  1. Przekazanie szkolonym podstawowej wiedzy o ogólnych zasadach ochrony specjalnej VIP-a,  zasad  doboru agentów ochrony, struktury i zadań zespołu ochrony.
  2. Naukę zorganizowania ochrony specjalnej VIP-a w różnych miejscach czasowego pobytu osoby chronionej, postawienia zadania dla poszczególnych agentów ochrony, naukę organizacji kontroli dostępu do miejsca czasowego pobytu VIP-a, organizację i zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych VIP-a, bezpiecznie ewakuowanie chronionego ze strefy zagrożenia.
  3. Wykład z elementami objaśniania podawanych treści, z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wsparty licznymi przykładami.
  4. Ćwiczenia z wykorzystaniem multimediów, z elementami zagadnień problemowych, dyskusji, wspólnej analizy, rozwiązywanie problemów pod nadzorem wykładowcy w grupach w celu ugruntowania wiedzy i pozyskiwania umiejętności oraz kompetencji.
  5. Analiza przypadku mająca na celu zwiększenie aktywności szkolonych oraz stosowania weryfikacji pozyskanej wiedzy w praktyce.

Prowadzący:


Szczegóły

  • Lokalizacja:

    Warszawa

Zapraszamy do zapisów

instytut@birm.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content