Napisz do nas, aby poznać szczegóły szkolenia

Podstawy zarządzania kryzysowego. Rola i zadania administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym. Struktura zarządzania kryzysowego w Polsce.

od 4 do 6 dni szkoleniowych

Cele:

1. Nabycie przez słuchaczy wiedzy pozwalającej na analizę, syntezę i wyciąganie wniosków z zaistniałej sytuacji.
2. Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji dla podmiotów politycznych i gospodarczych w zakresie reakcji na zaistniałą sytuację kryzysową.

CZYNNOŚCI REALIZOWANE W RAMACH SZKOLENIA:
• Instruktaż, ćwiczenia praktyczne.

Treść szkolenia

L.p.

Zagadnienia szkoleniowe.

1

Pojęcia i istota kryzysu Kryzys, a sytuacja kryzysowa Zagrożenia kryzysowe

2

Stany nadzwyczajne, a sytuacje kryzysowe.

3

Struktura zarządzania kryzysowego w Polsce na poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym

4

Regulacje prawne dotyczące zarządzania kryzysowego w Polsce

5

 Organy zarządzenia kryzysowego.

6

  Administracja zespolona i niezespolona.

7

Jakie organy są elementami systemu zarządzenia kryzysowego na poziomie centralnym?

8

Jak zorganizowany jest system zarządzania kryzysowego na poziomie gminy, powiatu województwa i centralnym ?

9

 Zadania podmiotów biorących udział w zarządzaniu kryzysowym.

10

Kierowanie w zarządzaniu kryzysowym.

11

Gra z udziałem uczestników szkolenia „Działanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego (gminy, powiatu, województwa) w określonej sytuacji kryzysowej

12

 Gra z udziałem uczestników szkolenia „Działanie Zespołu Zarządzania

Kryzysowego(gminy, powiatu, województwa) podczas zapobiegania i przygotowania do sytuacji kryzysowej.

13

Gra z udziałem uczestników szkolenia „Działanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas przywracania sytuacji do stanu stabilizacji.

Forma:

wykład, warsztaty, gry , metody aktywizujące-debaty „burza mózgów”

Czynności w ramach szkolenia obejmują:

1. Szkolony zdobywa wiedzę pozwalającą zrozumieć istotę kryzysu, rozróżnia pojęcia: kryzys i sytuacja kryzysowa, zagrożenie kryzysowe zna stany nadzwyczajne.
2. Szkolony ma wiedzę o obowiązujących aktach prawnych decydujących o zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności.
3. Szkolony ma uporządkowaną wiedzę o kompetencjach organów na poszczególnych poziomach systemu zarządzania kryzysowego.
4. Szkolony zdobywa specjalistyczną wiedzę w jaki sposób zorganizowany jest i działa system zarządzania kryzysowego w Polsce.

Prowadzący:

Profesor nauk społecznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor      Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, generał dywizji w  stanie spoczynku, absolwent  Uniwersytetu  Gdańskiego.                               Był Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, zastępcą dowódcy Operacji Wojskowej Unii Europejskiej w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, asystentem Szefa Sztabu Generalnego ds. Wojsk Lądowych         i Wojsk Specjalnych, doradcą Ministrów Obrony Narodowej, rektorem-komendantem Akademii Obrony Narodowej, doradcą NATO ds. reformy edukacji wojskowej w Ukrainie.                  

Były wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Akademii Obrony Narodowej i wielu innych uczelni.                       

Autor ponad 20 książek oraz  ponad 200 artykułów naukowych. Kierownik i uczestnik programów badawczych, felietonista, organizator licznych konferencji międzynarodowych, członek     wielu komitetów naukowych.

Prowadzenie zajęć możliwe w języku polskim, angielskim i        rosyjskim.

prof. dr hab. Bogusław Pacek

Były zastępca Dowódcy Generalnego Sił Zbrojnych RP dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, dowódca 1 Brygady   Pancernej      w Wesołej i 2 Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu

Gen. dyw. Jerzy Michałowski

Szczegóły

  • Lokalizacja:

    Warszawa

Zapraszamy do zapisów

instytut@birm.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.