Napisz do nas, aby poznać szczegóły szkolenia

Zagrożenia dla dzieci klas 0-III w szkole i poza nią. Postępowanie w sytuacji niebezpiecznej (agresywni koledzy, podejrzani dorośli).

45 minut

Cele:

1. Zwrócenie uwagi oraz wyczulenie uczniów na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne w szkole i poza nią.
2. Nauka wezwania pomocy poprzez numer alarmowy 112.
3. Nauka zachowania w przypadku agresji ze strony starszych kolegów lub podejrzanych dorosłych.
4. Nauka postępowania w przypadku zaistnienia zagrożenia na podstawie przygotowanych założeń.

Treść szkolenia

 Zagadnienia szkoleniowe
1.Przedstawienie zagrożeń dla dzieci w szkole i poza nią.
2.Praktyczna nauka wezwania pomocy przy użyciu numeru 112.
3.Omówienie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu przed przybyciem zespołu ratunkowego.
4.Nauka postępowania w przypadku niebezpiecznego (podejrzanego) zachowania ze
strony osoby dorosłej.
5.Sposób postępowania w przypadku agresji starszych uczniów w szkole i poza nią.
6.

Praktyczna nauka ewakuacji w różnych okolicznościach.

Forma:

studium przypadku, szkolenie praktyczne

Podstawowe informacje o szkoleniu:

Czynności w ramach szkolenia obejmują:

  1. Praktyczna nauka wezwania pomocy poprzez numer 112.
  2. Omówienie podstawowych czynności w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej.
  3. Praktyczna nauka postępowania przez dzieci w przypadku agresji ze strony osób dorosłych lub starszych kolegów.
  4. Ćwiczenia praktyczne.

Prowadzący:

oficer Żandarmerii Wojskowej, szef pionu prewencji i dochodzeniowo – śledczego nadzorujący szkolenie, planowanie i realizację zadań przez jednostki Żandarmerii Wojskowej, w tym jednostki specjalne, w kraju
 i poza jego granicami. Odpowiedzialny za zabezpieczenie prewencyjne i ochronne przedsięwzięć międzynarodowych organizowanych przez ministra ON oraz w ramach współdziałania przez ministra SWiA. Kierujący realizacją czynności procesowych, kryminalistycznych i operacyjno – rozpoznawczych na miejscu katastrof o wielkich rozmiarach.
Uczestnik projektu  Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna szkoła – bezpieczna przyszłość” w charakterze trenera wykładowcy. Wykładowca wyższej uczelni przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym kryminologii
i kryminalistyki.

płk rez. mgr inż. Marek Baranowski

absolwent WSOWP w       Poznaniu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w   Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych w zakresie: ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, BHP, ochrony danych osobowych, administracji samorządowej i cyberbezpieczeństwo, auditor systemów      zarzadzania bezpieczeństwem informacji. Pełnił służbę w organach porządku publicznego i wojskowych służbach specjalnych. Był odpowiedzialny za bezpieczeństwo polskich placówek dyplomatycznych. Prowadził szkolenia dla kadry Ataszatów Obrony RP i ich rodzin w zakresie funkcjonowania w krajach przyjmujących w tym w niesprzyjających Polsce.  

      Uczestnik projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna szkoła   – bezpieczna przyszłość” w charakterze trenera wykładowcy.

Prowadzi działalność gospodarczą w ramach której realizuje audyty i szkolenia w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa m.in. w urzędach, firmach, bankach, placówkach oświatowych oraz wykłady w wyższej uczelni na kierunkach: „Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem pierwszej pomocy” i „Kadry i prawo pracy – RODO”.

płk rez. mgr inż. Dariusz Kilian

Szczegóły

  • Lokalizacja:

    Warszawa

Zapraszamy do zapisów

instytut@birm.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.