Napisz do nas, aby poznać szczegóły szkolenia

Zagrożenia dla młodzieży klas VIII i szkół ponadpodstawowych w szkole i poza nią. Postępowanie w sytuacji niebezpiecznej (niebezpieczni rówieśnicy, podejrzani dorośli).

45 minut

Cele:

1. Zwrócenie uwagi oraz wyczulenie młodzieży na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne w szkole oraz poza nią. 2. omówienie postępowania po znalezieniu osoby nieprzytomnej przed przybyciem zespołu ratunkowego. 3. Nauka zachowania w przypadku agresji ze strony niebezpiecznych rówieśników lub podejrzanych dorosłych. 4. Nauka postępowania w przypadku zaistnienia zagrożenia kryminalnego lub terrorystycznego na terenie placówki edukacyjnej - reakcja na sygnał AZYL i EWALUACJA w różnych okolicznościach. 5. Zwrócenie uwagi na zakres odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwa przez młodzież.

Treść szkolenia

  1. L.p.

   Zagadnienia szkoleniowe.

   1

   Przedstawienie zagrożeń dla młodzieży w szkole i poza nią.

   2

   Omówienie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu przed przybyciem zespołu ratunkowego.

   3

   Nauka postępowania w przypadku niebezpiecznego (podejrzanego) zachowania ze
   strony agresywnych rówieśników podejrzanych dorosłych.

   4

   Zagrożenie uczniów po ataku kryminalnym lub terrorystycznym w szkole – film szkoleniowy i jego omówienie.

   5

   Sposób postępowania po ogłoszeniu sygnału AZYL w różnych okolicznościach.

   6

   Sposób ewakuacji w różnych okolicznościach.

Forma:

studium przypadku, szkolenie praktyczne

Podstawowe informacje o szkoleniu:

Czynności w ramach szkolenia obejmują:

1. Nauka podstawowych czynności w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej.

2. Praktyczna nauka zachowania w przypadku ataku ze strony agresywnych rówieśników lub niebezpiecznych dorosłych.

3. Nauka postępowania po ataku kryminalnym lub terrorystycznym na szkołę.

4. Ćwiczenia praktyczne.

Prowadzący:

oficer Żandarmerii Wojskowej, szef pionu prewencji i dochodzeniowo – śledczego nadzorujący szkolenie, planowanie i realizację zadań przez jednostki Żandarmerii Wojskowej, w tym jednostki specjalne, w kraju
 i poza jego granicami. Odpowiedzialny za zabezpieczenie prewencyjne i ochronne przedsięwzięć międzynarodowych organizowanych przez ministra ON oraz w ramach współdziałania przez ministra SWiA. Kierujący realizacją czynności procesowych, kryminalistycznych i operacyjno – rozpoznawczych na miejscu katastrof o wielkich rozmiarach.
Uczestnik projektu  Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna szkoła – bezpieczna przyszłość” w charakterze trenera wykładowcy. Wykładowca wyższej uczelni przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym kryminologii
i kryminalistyki.

płk rez. mgr inż. Marek Baranowski

absolwent WSOWP w       Poznaniu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w   Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych w zakresie: ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, BHP, ochrony danych osobowych, administracji samorządowej i cyberbezpieczeństwo, auditor systemów      zarzadzania bezpieczeństwem informacji. Pełnił służbę w organach porządku publicznego i wojskowych służbach specjalnych. Był odpowiedzialny za bezpieczeństwo polskich placówek dyplomatycznych. Prowadził szkolenia dla kadry Ataszatów Obrony RP i ich rodzin w zakresie funkcjonowania w krajach przyjmujących w tym w niesprzyjających Polsce.  

      Uczestnik projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna szkoła   – bezpieczna przyszłość” w charakterze trenera wykładowcy.

Prowadzi działalność gospodarczą w ramach której realizuje audyty i szkolenia w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa m.in. w urzędach, firmach, bankach, placówkach oświatowych oraz wykłady w wyższej uczelni na kierunkach: „Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem pierwszej pomocy” i „Kadry i prawo pracy – RODO”.

płk rez. mgr inż. Dariusz Kilian

Szczegóły

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Zapraszamy do zapisów

instytut@birm.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.