Lech
Nikolski

Historyk i politolog.

Poseł na Sejm RP III i IV kadencji

W latach 1995-1997

Podsekretarz Stanu

Sekretarz Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów

Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznego Programu Oświęcimskiego

Przedstawiciel Premiera w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

W latach 2001 – 2005

Sekretarz Stanu, Dyrektor Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Minister Członek Rady Ministrów – Pełnomocnik Rządu ds. przygotowania referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej, Minister Członek Rady Ministrów – Szef Rządowego Centrum Studiów Strategicznych

2007-2013

Pełnomocnik ds. Przygotowania Narodowego Planu Rozwoju

Nauczyciel akademicki w Akademii Obrony Narodowej i Wyższej Szkole Zarządzania Personelem.

Adiunkt w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.