Oksana
Bielyakowa

gravatar
Oksana Bielyakowa
Dane kontaktowe

Teksty autorki

Ukończyła

kijowską średnią szkołę ze złotym medalem.

Ukończyła

studia na Wydziale Historii Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego im. T. Szewczenki, zakończone obroną pracy magisterskiej na temat „Wzajemne stosunki Kościoła Katolickiego i państwa polskiego w latach 1985-1990”.

Ukończyła

studia doktoranckie na Wydziale Socjologii Politechniki Kijowskiej, dysertacja nt. „Wartościowe orientacje elektoratu w przebiegu kampanii wyborczej”.

Odbyła

staż stypendialny w Ambasadzie Ukrainy w Polsce, praca poświęcona problematyce poprawy wizerunku Ukrainy wśród Polaków.

Pracuje

jako Radca Dyrektora Przedstawicielstwa PAN w Ukrainie (od 2014 roku). Pracowała jako tłumacz języka polskiego dla firmy „Motor Sicz”. Pracowała jako współpracownik Gabinetu Posła Parlamentu Ukrainy.

Doświadczenie dziennikarza akredytowanego przy Parlamencie Ukrainy od 2010 roku Pracowała jako Radca Marszałka Parlamentu (do spraw ideologii i PR).

W latach 2007-2017

zajmowała stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Społecznego «Ukraina-Polska» na zasadach społecznych.

W latach 2004-2020

występuje jako ekspert – politolog, biorąc udział w audycjach 12. ukraińskich stacji telewizyjnych i radio – na zasadach wolontariatu.