Piotr
Hac

Inspektor w stanie spoczynku, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.

W latach 1993–2016

Funkcjonariusz Policji. Pełnił służbę na różnych stanowiskach w Komendzie Rejonowej Policji Łódź–Widzew, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz w Komendzie Głównej Policji.

Były

Zastępca Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP.

Absolwent

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów doktoranckich Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

W 2010

ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej a w roku 2013 kurs zarządzania na Uniwersytecie w New Haven w USA.

Był

wykładowcą Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL).

W latach 2014–2015

członek Rady Naukowo–Technicznej przy Komendancie Głównym Policji. Przez wiele lat prowadził i nadzorował czynności procesowe oraz operacyjno–rozpoznawcze, w tym z wykorzystaniem ofensywnych metod pracy operacyjnej.

Od roku 2016

prowadzi zajęcia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Współpracuje z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej. Specjalizuje się w tematyce zapobiegania i zwalczania przestępczości, współdziałania Policji z innymi formacjami bezpieczeństwa wewnętrznego oraz w problematyce stanów nadzwyczajnych.