Napisz do nas, aby poznać szczegóły szkolenia

Audyt wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-EN ISO/IEC 27001:2017.

3h

Szkolenie przeznaczone dla właścicieli, szefów firm i instytucji państwowych oraz pracowników, przedsiębiorstw lub instytucji w których planowana jest certyfikacja systemu bezpieczeństwa, albo które mają obowiązek przestrzegania wymogów bezpieczeństwa.

Założenia i cele:

Po zakończonym szkoleniu słuchacze znają zakres normy 27001, potrafią określić zasoby organizacji celem odpowiedniego ustanowienia, wdrożenia, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Potrafią przygotować firmę/instytucję, swój stanowisko pracy do audytu.

Zakres usług

Uczestnicy szkolenia poznają najważniejsze treści dotyczące uwarunkowań formalno-prawnych związanych z bezpieczeństwem informacji, a w tym:
– definicje,
– pojęcia,
– obowiązki i prawa:  pracodawcy, pracownika oraz klienta.
Poznają zasady, przestrzeganie, których spowoduje właściwe wypełnianie ich obowiązków związanych  z pozostającymi w ich odpowiedzialności danymi.  Zapoznani zostaną z przygotowaniem, przebiegiem audytu, sposobem przedstawienia wyników audytu oraz  dokumentacją z tych działań. Poznają wymogi normy PN-EN ISO/IEC. 

Treść szkolenia

  1. Regulacje prawne, definicje,  pojęcia i ich znaczenie dla ochrony informacji.
  2. Elementy systemu ochrony informacji: najwyższe kierownictwo, pracownik, klient.
  3. Rola i miejsce audytora w systemie   bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.
  4. Zakres czynności, dokumenty i procedury w przedsiębiorstwie, urzędzie, instytucji państwowej konieczne celem przygotowania do audytu wewnętrznego w zakresie spełnienia wymogów normy 27001;2017.

Forma:

Interaktywny wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej

Prowadzący:

absolwent WSOWP w       Poznaniu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w   Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych w zakresie: ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, BHP, ochrony danych osobowych, administracji samorządowej i cyberbezpieczeństwo, auditor systemów      zarzadzania bezpieczeństwem informacji. Pełnił służbę w organach porządku publicznego i wojskowych służbach specjalnych. Był odpowiedzialny za bezpieczeństwo polskich placówek dyplomatycznych. Prowadził szkolenia dla kadry Ataszatów Obrony RP i ich rodzin w zakresie funkcjonowania w krajach przyjmujących w tym w niesprzyjających Polsce.  

      Uczestnik projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna szkoła   – bezpieczna przyszłość” w charakterze trenera wykładowcy.

Prowadzi działalność gospodarczą w ramach której realizuje audyty i szkolenia w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa m.in. w urzędach, firmach, bankach, placówkach oświatowych oraz wykłady w wyższej uczelni na kierunkach: „Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem pierwszej pomocy” i „Kadry i prawo pracy – RODO”.

płk rez. mgr inż. Dariusz Kilian

Szczegóły

  • Lokalizacja:

    Warszawa

Zapraszamy do zapisów

instytut@birm.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.