Napisz do nas, aby poznać szczegóły szkolenia

Zagrożenia dla współczesnej placówki edukacyjnej. Procedury postępowania na wypadek zaistnienia zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych.

3h

Zwrócenie uwagi oraz wyczulenie pracowników szkoły na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą dotyczyć uczniów i pracowników szkoły. Przypomnienie aktów prawnych zobowiązujących pracowników szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w placówkach edukacyjnych. Praktyczne wypracowanie procedur przez uczestników szkolenia po zaistnienia zagrożeń zewnętrznych/wewnętrznych w placówce edukacyjnej, studium przypadku.

Zagadnienia Szkoleniowe

 1. Omówienie rekomendacji dla szkoły opracowanych na podstawie wcześniejszego audytu stanu jej bezpieczeństwa.

 2. Obowiązki nauczycieli i pracowników szkoły wynikające z obowiązujących aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

 3. Omówienie zidentyfikowanych zagrożeń dla uczniów i nauczycieli we współczesnej placówce edukacyjnej. Studium przypadków z polskich szkół – wnioski i rekomendacje.

 4. Współczesny terroryzm na świecie i w Polsce – mity i rzeczywistość.

 5. Propozycja wprowadzenia w szkole Systemu wczesnego rozpoznania zagrożeń.

 6. Ćwiczenie praktyczne po analizie filmu: Atak terrorystyczny na szkołę –procedur przez uczestników szkolenia (pod kierownictwem trenerów) na nw. zagrożenia: Groźba zamachu terrorystycznego (zakładnicy). Podłożenie ładunku wybuchowego. Zagrożenie niebezpiecznymi środkami chemicznymi/biologicznymi. Wtargnięcie napastnika z bronią (aktywny strzelec).

Prowadzący:

oficer Żandarmerii Wojskowej, szef pionu prewencji i dochodzeniowo – śledczego nadzorujący szkolenie, planowanie i realizację zadań przez jednostki Żandarmerii Wojskowej, w tym jednostki specjalne, w kraju i poza jego granicami. Odpowiedzialny za zabezpieczenie prewencyjne i ochronne przedsięwzięć międzynarodowych organizowanych przez ministra ON oraz w ramach współdziałania przez ministra SWiA. Kierujący realizacją czynności procesowych, kryminalistycznych i operacyjno – rozpoznawczych na miejscu katastrof o wielkich rozmiarach. Uczestnik projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna szkoła – bezpieczna przyszłość” w charakterze trenera wykładowcy. Wykładowca wyższej uczelni przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym kryminologii i kryminalistyki.

płk. rez. mgr inż. Marek Baranowski

absolwent WSOWP w Poznaniu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych w zakresie: ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, BHP, ochrony danych osobowych, administracji samorządowej, auditor wewnętrzny systemów zarzadzania bezpieczeństwem informacji. Pełnił służbę w organach porządku publicznego i wojskowych służbach specjalnych. Był odpowiedzialny za bezpieczeństwo polskich placówek str. 3/3 dyplomatycznych. Prowadził szkolenia dla kadry Ataszatów Obrony RP i ich rodzin w zakresie funkcjonowania w krajach przyjmujących w tym w niesprzyjających Polsce. Uczestnik projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna szkoła – bezpieczna przyszłość” w charakterze trenera wykładowcy. Prowadzi działalność gospodarczą w ramach której realizuje audyty i szkolenia w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa m.in. w placówkach oświatowych oraz wykłady w wyższej uczelni na kierunkach: „Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem pierwszej pomocy”.

płk rez. mgr inż. Dariusz Kilian

Szczegóły

 • Czas trwania:

  3h

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Zapraszamy do zapisów

instytut@birm.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.