Aktualności

„Tam dzieje się źle”


Jedni znikają po cichu, drudzy wywołują międzynarodowy skandal. Niektórzy byli politycznie zaangażowani, inni bardziej wycofani, neutralni. Nie są korespondentami wojennymi i nie giną od przypadkowych kul na froncie. Czasem nie muszą odchodzić od własnego biurka...

Posterunki Policji – dokąd zmierzamy w zarządzaniu formacją i organizacji działań w wymiarze lokalny


Policja jest głównym podmiotem gwarantującym bezpieczeństwo każdej lokalnej społeczności. Pełni także rolę kluczowego innowatora i kreatora działań w tym obszarze zagadnieniowym, a zarazem jest pierwszym responderem w przypadku wystąpienia zagrożenia - nie tylko w postaci...

Policja walczy z efektem cieplarnianym poprzez przeciwdziałanie przestępczości


Przestępczość wywołuje szerokie spektrum skutków społecznych, gospodarczych oraz środowiskowych. W przypadku skutków środowiskowych, nie chodzi jednak wyłącznie o przestępstwa przeciwko środowisku. Naukowcy brytyjscy skłaniają się do poglądu, że aby kompleksowo podchodzić do ograniczania przestępczości, należy...

Uwagi na marginesie Raportu Fundacji Bertelsmanna


O ostatnich tygodniach sporo było mowy w nowym raporcie fundacji Bertelsmanna na temat efektywności polityk i rządzenia w krajach OECD i Unii Europejskiej. Raport prezentuje trzy indeksy zrównoważonego rządzenia: jakości demokracji, efektywności polityki oraz zdolności...

Brazylia – między sierpem, młotem a pistoletem


W ponad dwustumilionowej Brazylii od kilku tygodni trwa zażarta walka o najważniejsze urzędy w państwie. Obywatele piątego najludniejszego kraju świata 28 października wybiorą nowego prezydenta i wiceprezydenta. Spolaryzowana scena polityczna i skłóceni ze sobą kandydaci...

Far East today and tomorrow – chances and threats


I would like to present briefly the most important areas of Far East security issues. The main aim of my speech is to show the security environment today and in the near future. The 20th century...

Skip to content